Nuestros servicios

 • Actas notariales
 • Compra y venta
 • Constiución de Sociedades
 • Poderes
 • Pólizas y documentos Bancarios
 • Herencias y Testamentos
 • Compulsas, segundas copias y otros
 • Prestamos hipotecarios
 • Operaciones Mercantiles
 • Contratos
 • Testamentos

Notaría Manén - Notaris Barcelona

El Col · legi de notaris de Catalunya, que integra tots els notaris de Barcelona ciutat que exerceixen en el seu territori, és el continuador de les històriques escoles medievals, la primera de les quals va ser fundada per la seva Majestat el Rei Joan II, el 6 Maig 1395. 

Segons la Llei 55/1999, dictada el 29 de desembre i que integra en un de sol tot el cos de notaris i dels antics corredors del comerç l'1 d'octubre de l'any 2000 s'integren en el Col · legi, les escoles de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida. Prestant amb el notariat una funció pública consistent en poder garantir a tots els ciutadans l'assessorament jurídic de proximitat en els camps que esdevenen al dret privat.

Els Notaris Barcelona, que formen part del cos únic estatal que s'adscriu al Ministeri de Justícia, s'organitzaran lliurement i sense dependències jeràrquiques de cap tipus ni classe, sota control i inspecció del Col · legi de Notaris i del seu notariat.

En Notaria Manén, estem col · legiats com Notaris Barcelona des de fa ja més de vint anys i sempre les nostres tarifes s'han ajustat exclusivament a les imposades per les tarifes del govern d'Espanya.

Consulteu-nos
Tots els tràmits relacionats amb la compra i venda d'immobles. 
Pòlissa i Documents Bancaris. 
Gestió de préstecs hipotecaris. 

L'accés a aquest cos mitjançant una rigorosa oposició, ens garanteix una gran preparació jurídica adequada a les funcions que ens toca exercir al nostre càrrec i la remuneració fixada pel Govern, que garanteix la total independència funcional i la responsabilitat de cadascun dels notaris col · legiats, en el bon desenvolupament de la feina que realitzen.

Si es trobeu buscant Notaris Barcelona a través d'internet, acabeu de donar amb la pàgina web de la Notària Manén, notària situada en ple centre de Barcelona ciutat i que porta més de dues dècades oferint els seus serveis com Notaria per tot Catalunya.  Crece la demanda por la obtención de poderes en España, para que los padres puedan representar a sus hijos que trabajan fuera


El Consejo General del Notariado ha dado a conocer las cifras actuales de los poderes que se emiten en España, para que los padres que tienen hijos trabajando en el extranjero puedan actuar legalmente en su nombre..

Su Notario en Barcelona especializado en compra y venta de inmuebles.

En Notaría Manén, notario en Barcelona, hacemos todos los trámites necesarios para cualquier tipo de compra o venta de inmuebles, viviendas, etc.

Obtención de poderes con nuestro notario Barcelona


Usted puede necesitar dado el caso, la obtención de poderes firmados por un notario Barcelona.